Me zgjidhjet tona të personalizuara të dixhitalizimit të proceseve të prodhimit, ne lidhim dhe integrojmë makina, të dhëna dhe njerëz, për të monitoruar në kohë reale dhe për t'i bërë impiantin e fabrikës tuaj efikase.

Kompania që nuk investon është e destinuar të dështojë

Ju nuk mund të konkurroni vetëm me fuqinë punëtore, keni nevojë për energji të re për biznesin tuaj. Cilido sistem prodhimi mund të riprojektohet dhe të realizohet në kohë rekord.

Zero stres


Koha ka një kosto, tani ju mund të kaloni kohën tuaj duke kërkuar per një produkt të ri që do të jetë i suksesshëm në treg.

Wiki EI

Një nga arsyet kryesore pse njerëzit kalojnë në automatizëm robotik është përmirësimi i produktivitetit të fabrikave të tyre. Ne kemi krijuar sisteme automatizimi robotik për një gamë të gjerë sektorësh.
Industritë që përfitojnë nga automatizimi përfshijnë:

· Automobilitat
· Lyerjet me boje
· Trajtimi i materialit, (hekur, alumin, drrure, çemento, plastike, hidrokarbure)
· Saldim
· Larje dhe mbushje me ujë
· Hidroçentrale
· Tulla dhe pllaka betoni

Automatizimi robotik përmirëson produktivitetin dhe sigurinë e punëtorëve. Shumë nga klientët tanë fillojnë të përdorin robotë industrialë për të zëvendësuar punëtorët njerëzorë për detyra që mbartin një rrezik të lartë dëmtimi. Kur rreziku transferohet te robotët, njerëzit mund të përqendrohen në detyra që kërkojnë më shumë mendim dhe trainim. 

Na kontaktoni


  • 📱 (+355) 67 303 7637
  • 📧 info@elektronikaindustriale.com


  • Delivery
  • Returns
  • Terms

  • 🔒 Privacy Policy
  • 🥟Cookie Policy

© 2021 Elektronika Industriale