AUTOMATION SOLUTIONS

Optimizoni prodhimin dhe përfitoni më shumë cilëlsi

📃

Për çdo kompani të orientuar drejt inovacionit, automatizimi i impjanteve dhe proceseve është një kërkesë thelbësore për të punuar me performancë maksimale dhe për të marrë një avantazh ndaj konkurrencës.

📃

Elektronika Industriale, ka përvojë dhe ekspertizë në platformat kryesore PLC dhe SCADA, të nevojshme për të zbatuar zgjidhje për automatizimin e integruar të proceseve të prodhimit, nga konsulenca deri në realizimin e sistemeve industriale.

REVAMPING

Rinovoni dhe optimizoni prodhimin në perspektivën Digital Industry pa zëvendësuar impjantet tuaja
A keni një sistem të vjetëruar apo ka ndryshime në kërkesat e jashtme në fabrikën tuaj që nuk garantojnë më rezultatet e pritura të sistemit tuaj? Cilido kompani moderne, në përputhje me Digital Industry, ka nevojë për sisteme moderne, të sigurt, të lidhur dhe të integruar të prodhimit, të aftë për të garantuar efikasitet dhe cilësi. Rinovimi i një sistemi nënkupton tejkalimin e dizajnit të kaluar dhe kufijve teknologjikë dhe integrimin e modelit origjinal me zgjidhjet aktuale dhe të përparme
Elektronika Industrial siguron zgjidhje për rindërtimin që synojnë modernizimin e impjanteve ose makinave në mënyrë që ato të jenë në përputhje me teknologjitë e reja, kërkesat rregullatore të sigurisë dhe parimet e industrisë dixhitale.

SOFTWARE PLC

Programimi PLC (Kontrollues logjik i programueshëm), luan një rol thelbësor në zhvillimin e një sistemi automatizimi dhe inovacioni i vazhdueshëm teknologjik e bën të domosdoshme që të keni një përvojë solide për t'i integruar ato dhe t'i bëjnë ato më efikasë në sisteme komplekse. 
Ne kujdesemi që të krijojmë softuer PLC për platformat kryesore në treg si SIEMENS dhe ROCKWELL.

SCADA & HMI

Monitoroni sistemet dhe të dhënat në kohë reale
Sistemet SCADA (Kontrolli i mbikëqyrjes dhe vjelja e të dhënave) janë softuer të dizajnuar për të kontrolluar procesin e prodhimit, madje edhe nga distanca, duke ju lejuar të mbikëqyrni, mblidhni të dhëna dhe të kontrolloni një sistem prodhimi në kohë reale përmes ndërfaqeve grafike.
Zgjidhjet tona, të zhvilluara me platformat kryesore në treg të tilla si Wonderware, Rockwell, Siemens, Progea.

Përfitimet

Paracaktim për ndërlidhje me sistemet e informacionit të fabrikës në një perspektivë të industrisë dixhitale

Vazhdimësia me kalimin e kohës sigurohet nga përdorimi i një sistemi modern dhe fleksibël të kontrollit të procesit

Teknologjia moderne zvogëlon rrezikun e ndërprerjeve të linjes së prodhimit, vazhdimsishtë nën survejim.

Të dhëna në kohë reale të disponueshme dhe të eksportueshme për sistemet ERP (planifikimi i burimeve të biznesit)

Sistemet janë të sigurta dhe përputhen me rregulloret e sigurisë

Ne e ndjekim klientin gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit, nga analiza dhe dizajni tek sigurimi i mbështetjes së vazhdueshme edhe në shitjet pas shitjes.

Mobirise

Analiza dhe planifikimi
Auditimi, analiza, ideja ideale, projekti

Furnizimi dhe montimi i pultave, sensorëve / transmetuesve, kompjutrave

Implementimi i softuerit të bërë me platforma tregtare

Ndihmë teknike e vazhdueshme dhe e besueshme para dhe pas shitjes nga ekipi ynë i teknikëve të kualifikuar të gatshëm për të ndërhyrë dhe zgjidhur çdo problem

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.


  • 📱 (+355) 67 303 7637
  • 📧 info@elektronikaindustriale.com


  • Delivery
  • Returns
  • Terms

  • 🔒 Privacy Policy
  • 🥟Cookie Policy

© 2021 Elektronika Industriale