Hydropower solutions

"Uji do te ndjeke rrjedhen e tij, por duke kaluar ne turbinen tuaj."

Vite pervojë në mirmbajtjen e hidrocentraleve na kanë mundësuar të njohim thellë funksionimin e makinerive.
Me këtë bagazh të pasur njohurish, ne studiojmë dhe krijojmë zgjidhje që përshtaten me nevojat e klientëve tanë, përfshirë komponentët, duke u kujdesur për secilën pjesë me saktësi dhe në përputhje me standardet më të mira të cilësisë.

Reinvent

Ofrojme rinovim total te heceve, zevendesimin e sistemeve te automatizimit dhe kontrollit, sistemet hidraulike te organeve rregulluese, sistemet mekanike dhe elektromekanike.

Aktualisht menaxhojme afersisht 70,6MW fuqi te instaluar te ndare ne 11 hece te ndertuar ne Shqiperi. nga te cilat 12MW jane ndermjetesuar nga ne me formulen water to wire, ndersa pjesen tjeter e kemi superizionuar dhe instaluar nga ana elektrike.

SHERBIMET PER HIDROCENTRALE

Menaxhim , kontroll dhe asistence on line 24h per problematika gjate punes

Verifikim i gjendjes se paisjeve perberese te sistemit.

Hartim plani remonti periodik.

Shërbimi i mirëmbajtjes së zakonshëme i kryer nga personeli i kualifikuar.

Nderhyrje urgjente per rivendosje ne funksionim te agregatit.

Sisteme Scada lokal dhe ne distance, telekomunikacioni dhe trasferim te dhenash ne OST

SHERBIM 360°

Ne e ndjekim klientin gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit, nga analiza dhe dizajni tek sigurimi i mbështetjes së vazhdueshme edhe në shitjet pas shitjes.

Mobirise

Fale bashkepunimit me parteret tane, ofrojme dhe mundesine e projektimit dhe instalimit me formulen water to wire per turbina deri ne 15MW per njesi.

Furnizimi dhe montimi i pultave, sensorëve / transmetuesve, kompjutrave

Implementimi i softuerit të bërë me platforma tregtare

Ndihmë teknike e vazhdueshme dhe e besueshme para dhe pas shitjes nga ekipi ynë i teknikëve të kualifikuar të gatshëm për të ndërhyrë dhe zgjidhur çdo problem

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.


  • 📱 (+355) 67 303 7637
  • 📧 info@elektronikaindustriale.com


  • Delivery
  • Returns
  • Terms

  • 🔒 Privacy Policy
  • 🥟Cookie Policy

© 2021 Elektronika Industriale