Nënstacioni Elektrik

Nënstacioni elektrik është një zgjidhje qe ofrohet "me çelësa ne dore", e krijuar në përputhje me nevojat e klientit. 

Menaxhimi

Manaxhimi i të gjithë projektit është i garantuar, duke filluar nga analiza e kërkesës, studimi i zgjidhjes, fazat e ndryshme të zhvillimit, komisionimit, deri në shpërndarjen dhe aktivitetet pasuese të mirëmbajtjes.

Inovacion

Studimi i zgjidhjes më të mirë në drejtim të inovacionit teknologjik ka për qëllim krijimin e nënstacioneve elektrike që korrespondojnë me kriteret e efikasitetit të energjisë, vazhdimësisë së shërbimit dhe sigurisë.

Zgjidhjet tona

Projekte per nst.elektrike deri ne 220kV

Supervizionim, montim, testim dhe paisje per nenstacionet elektrike nga TM deri TL.

Panele mbrojtje dhe kontrolli.

Sisteme scada per manovrime lokal dhe ne distance.

Teste periodike dhe verifikime ne terren te gjendjes se paisjeve

Përfitimet

Rrit njohuritë për procesin e prodhimit dhe eliminojnë joefikasitetet që zvogëlojnë prodhimin

Shndërroni të dhënat e prodhimit në njohuri të vlefshme të dobishme në marrjen e vendimeve të udhëhequra nga informacioni gjithnjë në dispozicion dhe azhurnim

Merrni informacion në lidhje me punën e një makinerie ose fabrike

Sinkronizoni informacionin e përfshirë në sistemet e menaxhimit dhe paisjeve

Monitoroni dhe reagoni ndaj treguesve të performancës në kohë reale, duke zvogëluar kohën e reagimit ndaj ngjarjeve

Kursime në kostot e energjisë të marra nga monitorimi i konsumit

Ne e ndjekim klientin gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit, nga analiza dhe dizajni tek sigurimi i mbështetjes së vazhdueshme edhe në shitjet pas shitjes.

Mobirise

Analiza dhe planifikimi
Auditimi, analiza, ideja ideale, projekti

Furnizimi dhe montimi i pultave, sensorëve / transmetuesve, kompjutrave

Implementimi i softuerit të bërë me platforma tregtare

Ndihmë teknike e vazhdueshme dhe e besueshme para dhe pas shitjes nga ekipi ynë i teknikëve të kualifikuar të gatshëm për të ndërhyrë dhe zgjidhur çdo problem

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.


  • 📱 (+355) 67 303 7637
  • 📧 info@elektronikaindustriale.com


  • Delivery
  • Returns
  • Terms

  • 🔒 Privacy Policy
  • 🥟Cookie Policy

© 2021 Elektronika Industriale