Monitoring effectiveness and performance

Optimizoni prodhimin dhe përfitoni më shumë cilëlsi

Stop ineffectiveness

Një nga sfidat kryesore për kompanitë është të dijë saktësisht se çfarë ndodh në linjat e prodhimit. Makineritë dhe paisjet u nënshtrohen ndalimeve, prishjeve, skartove, të cilat rezultojnë në humbjen e efikasitetit me zvogëlimin e mundshëm të potencialit të prodhimit dhe humbjet e lidhura me ekonominë.
Shumë shpesh këto informacione nuk janë nën kontroll, të dhënat grumbullohen manualisht ose me spreadsheets që nuk lejojnë identifikimin dhe zgjidhjen në kohë të problemit. 

Krijoni vlerë nga të dhënat

Elektronika Industriale zhvillon zgjidhje për krijimin e vlerës nga potenciali i të dhënave që disponohen nga departamentet e prodhimit.
Duke përdorur teknologjitë industriale qe ne disponojm, të dhënat në kohë reale të mbledhura nga njesite trasformohen ne informacione të vlefshme për të marrë një efikasitet, cilësi më të mirë dhe menaxhim të procesit në përputhje me parimet e Prodhimit Inteligjent. 

Sistemi SCADA

Në impiantet më të mëdha do të lejojë që shtyllat e qasjes së re parashikuese të realizohen në mënyrën më të mirë të mundshme: sasia e të dhënave dhe kompleksiteti i madh i i tyre, do të ndihmojë në krijimin e katër KPI-ve të reja (Key Performance Indicator) referencë, e përqendruar në menaxhimin e rrezikut të një dështimi:

KDI 
Key Diagnostic Indicator, gjendja funksionale e nje komponenti.

KTI
Key Trend Indicator, koha e mbetur perpara se te arrihet pragu i alarmit.

FPP
Fault Presence Probability, gjasat e ndodhjes se nje defekti.

FSI
Fault Severity Index, shkalla e dështimit të mundshëm.

Përfitimet

Rrit njohuritë për procesin e prodhimit dhe eliminojnë joefikasitetet që zvogëlojnë prodhimin

Shndërroni të dhënat e prodhimit në njohuri të vlefshme të dobishme në marrjen e vendimeve të udhëhequra nga informacioni gjithnjë në dispozicion dhe azhurnim

Merrni informacion në lidhje me punën e një makinerie ose fabrike

Sinkronizoni informacionin e përfshirë në sistemet e menaxhimit dhe paisjeve

Monitoroni dhe reagoni ndaj treguesve të performancës në kohë reale, duke zvogëluar kohën e reagimit ndaj ngjarjeve

Kursime në kostot e energjisë të marra nga monitorimi i konsumit

Ne e ndjekim klientin gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit, nga analiza dhe dizajni tek sigurimi i mbështetjes së vazhdueshme edhe në shitjet pas shitjes.

Mobirise

Analiza dhe planifikimi
Auditimi, analiza, ideja ideale, projekti

Furnizimi dhe montimi i pultave, sensorëve / transmetuesve, kompjutrave

Implementimi i softuerit të bërë me platforma tregtare

Ndihmë teknike e vazhdueshme dhe e besueshme para dhe pas shitjes nga ekipi ynë i teknikëve të kualifikuar të gatshëm për të ndërhyrë dhe zgjidhur çdo problem

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.


  • 📱 (+355) 67 303 7637
  • 📧 info@elektronikaindustriale.com


  • Delivery
  • Returns
  • Terms

  • 🔒 Privacy Policy
  • 🥟Cookie Policy

© 2021 Elektronika Industriale